Документи

Етичен кодекс 2017-2018

Правилник за дейността на училището 2017-2018

Актуализация на Правилника на училището 2017-2018

Организация на учебния ден 2017-2018

Форми на обучение 2017-2018

Годишен план 2017-2018

Годишен план 2016-2017

Училищен учебен план 2015-2016

Училищен учебен план 2014-2015

Програма – равни възможности – 2017-2018

Програма – превенция на ранното напускане – 2017-2018

Мерки – качество на образованието – 2017-2018

Училищен учебен план – V клас – 2016-2017

Училищен учебен план – І-ви клас – 2016-2017

Училищен учебен план – І-ви клас – 2017-2018

Училищен учебен план – ІІ клас – 2017-2018

Училищен учебен план V клас – 2017-2018

Училищен учебен план VІ клас – 2017-2018

2019/2020 година

2020/2021 година