Контакт с нас

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Св. Св. КИРИЛ И  МЕТОДИЙ”

5878 с. Петърница, общ. Д. Дъбник, обл. Плевен, ул. „Г. Димитров” № 9;                 

тел.: Директор: 06524/27-72, счетоводител: 06524/27-62, e-mail: оу_petarnica@abv.bg