Профил на купувача

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години

Заповед за избран заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“